Firemka OTG
najważniejsze zmiany
w 2018 roku
ZUS jednym przelewem
Aby ułatwić przekazywanie składek ubezpieczeniowych pojedynczym przelewem, Firemka od wersji 1.47 sumuje kwoty poszczególnych składek i tworzy dodatkowy dokument zapłaty na łączną kwotę, przypisany do kontrahenta o symbolu ZUS+.
W celu utworzenia takiego klienta, należy
 • Zduplikować jedną z definicji "klienta" ZUS, używaną dotychczas do przesyłania składek
 • W nowo utworzonym wpisie zmienić numer konta bankowego na indywidualny, otrzymany z ZUS-u
 • Ponadto w nowym wpisie zmienić zawartość pola Symbol na ZUS+
Uwaga: stare wpisy ZUS należy pozostawić bez zmian, bo są one nadal niezbędne do poprawnego obliczania podatku. One od teraz będą służyć tylko do obliczeń podatkowych, natomiast dokument zapłaty zbiorczej - wyłącznie w celu dokonania przelewu. Aby uwypuklić tę różnicę i ułatwić rozeznanie w tym gąszczu, generowane dokumenty z wyjątkiem zbiorczej płatności otrzymują status potwierdzone, co zaznacza je na szaro.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 2665,80, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 3554,93. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
 • 4443,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
 • 4739,91 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.49. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem. Jeżeli ktoś chciałby wprowadzić ręcznie nowe wartości, może to zrobić w następujący sposób:
 • Przejść na kartę Biuro i otworzyć roletę Składki ZUS
 • Wybrać miesiąc, w którym obowiązywały poprzednie podstawy
 • Kliknąć Przeciętne wynagrodzenie
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Kliknąć Przec. wynagr. dla przeds.
 • W menu wybrać opcję Nowy okres
 • Wpisać aktualną wartość i zapisać
 • Przejść do nowego roku
 • Dla obu nowych podstaw użyć opcji Aktualizuj zależne
Pamiętajmy o aktualizacji stawki dla Wypadkowego (którego okres nie pokrywa się z okresem podstawy):
 • Wybrać miesiąc, w którym obowiązywała poprzednia stawka
 • Jeśli się zmieniła:
 • Jeśli bez zmian: w menu wybrać Redaguj bieżący, skorygować datę Traci ważność, zapisać
Należy pamiętać, że schemat proponowany przez Firemkę dotyczy ogólnych, najczęściej spotykanych przypadków. Aplikacja nie czyta w Państwa myślach i każdy może/powinien indywidualnie dostosować składki do swojej sytuacji, np.:
 • składka ubezpieczenia Wypadkowego może się różnić od typowej
 • osoby w starszym wieku nie płacą na Fundusz pracy 
Zmiana składki wypadkowej
Od kwietnia 2018 zmienia się typowa wysokość składki ubezpieczenia wypadkowego
z 1,80% (47,98)
na 1,67% (44,52)
Jednolity Plik Kontrolny - VAT
Od stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani przesyłać do organu podatkowego elektroniczny raport o transakcjach, będący odbiciem połączonych ewidencji VAT zakupu i sprzedaży. Firemka od wersji 1.46 generuje taki plik, który można następnie przesłać przy pomocy któregoś z dostępnych narzędzi, np. klienta opublikowanego na stronach Ministerstwa Finansów.
JPK-VAT v2 zachłanny na dane
Ponieważ standardowa formatka, definiująca naszą działalność w Firemce, nie zawiera nonsensownie drobiazgowych danych, wymaganych przez JPK w wersji 2, można/należy je uzupełnić  w polu Notatki, według poniższej listy: 
 • jpk-KodKraju=
 • jpk-Wojewodztwo=
 • jpk-Powiat=
 • jpk-Gmina=
 • jpk-Ulica=
 • jpk-NrDomu=
 • jpk-NrLokalu=
 • jpk-Miejscowosc=
 • jpk-KodPocztowy=
 • jpk-Poczta=
 • jpk-KodUrzedu=
Każdy element musi się zaczynać w nowej linijce od "jpk-", a po znaku "=" należy podać konkretne dane.

UWAGA: Dla wersji JPK-VAT 3.0, czyli od 2018 roku, te dane nie są już wymagane.
Przedrostek nazwy pliku kopii danych
Firemka v1.53 wprowadza nowy parametr konfiguracji:
  Biuro > Biuro > Ustawienia > Parametry... > Przedrostek pliku kopii
Wprowadzony tu tekst (od 0 do 6 znaków) będzie używany jako początek nazw zapisywanych plików kopii danych. Ucieszy to z pewnością tych z Państwa, którzy prowadzą w Firemce więcej niż jedną firmę.