Firemka OTG
najważniejsze zmiany w 2020 roku
Generowanie JPK-V7M
Firemka 1.66 nie generuje plików JPK od października 2020.

W wersji 1.67 wprowadzono eksperymentalne generowanie plików JPK–V7M, lecz tylko dla tych podatników, których transakcje nie wymagają oznaczania kodami GTU ani kodami Procedur.
W przypadku, gdy konieczne jest zastosowanie ww. kodów, można się posłużyć interfejsem "Formularz uproszczony" udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, do którego wczytać plik z Firemki i wprowadzić niezbędne modyfikacje.

Standardowy zestaw danych Klienta nie obejmuje wszystkich informacji wymaganych w JPK, dlatego trzeba je umieścić w polu notatek własnej firmy:
  • jpk-KodUrzedu=...
  • jpk-ImiePierwsze=...
  • jpk-Nazwisko=...
  • jpk-DataUrodzenia=...

Uwaga! Obecny generator JPK jest świeżym dodatkiem i nie został przetestowany we wszystkich możliwych okolicznościach. Proszę bardzo uważnie na stronie MF sprawdzić wszystkie dane przed ich wysłaniem.
Zmiana folderu plików
W związku ze zmianami w sposobie dostępu do plików w nowych wersjach Androida stało się praktycznie niemożliwe takie skonfigurowanie aplikacji, aby zachować to samo położenie folderu plików i aby mieli do niego dostęp zarówno użytkownicy starszych jak i nowych wersji systemu.
Z tego powodu od wersji 1.65 znajdziemy pliki aplikacji na innej ścieżce, lecz niezmiennie jest ona uwidoczniona u dołu zakładki Biuro:


Kliknięcie tego tekstu pozwala otworzyć folder w zewnętrznym menedżerze plików. Spośród wypróbowanych narzędzi mogę polecić OI File Manager, króry dobrze współpracuje z Firemką.
Zaletą nowego miejsca jest to, że obecnie aplikacja nie potrzebuje żadnych uprawnień aby nim zarządzać.
Wadą jest natomiast to, że folder ten istnieje tak długo jak długo Firemka pozostaje zainstalowana. Podczas deinstalacji Firemki CAŁY FOLDER WRAZ Z ZAWARTOŚCIĄ ZOSTANIE USUNIĘTY. Proszę o tym pamiętać i skopiować wcześniej swoje pliki, zwłaszcza kopie danych, w jakieś bezpieczniejsze miejsce.
Dodatkowe pola opisu sprzedawcy
Od wersji 1.63 można dodawać własne pola do opisu sprzedawcy. Trzeba w tym celu w danych "Klienta" opisującego własną firmę dodać w polu Notatki linijkę:
  •  hdr=tytuł:treść
Spowoduje to pojawienie się w opisie sprzedawcy na wydruku faktury:

W miarę potrzeb można dodać więcej takich linijek.
Progi podatkowe
Wciąż pozostaje aktualny opis na stronie Firemka 2017., z tym, że w pierwszym progu płacimy 17% zamiast 18.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 3136,20, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 4026,01. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
  • 5227,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
  • 5368,01 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Takie kwoty posłużą do obliczeń składek ZUS w Firemce od wersji 1.62. Warto sprawdzić zgodność tych kwot z jakimś innym, niezależnym źródłem.