Firemka OTG Najważniejsze zmiany w 2022 roku

Progi podatkowe
 Aby dodać nowe progi podatkowe, które w końcu uległy zmianie, należy:
 • na zakładce Biuro rozwinąć roletę podatkową
 • wybrać styczeń bieżącego roku
 • w menu Więcej opcji wybrać Skalę podatkową
 • używając przycisku Dodaj próg dodać aktualnie obowiązujące progi podatkowe, o ile ich tam jeszcze nie ma.
Skala podatkowa w Firemce opisana jest w następujący sposób:
 •   30000 - 17
 • 120000 - 32
To oznacza, że jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 30000 PLN, to nie płacimy podatku, za nadwyżkę powyżej 30000 PLN płacimy 17%, a od nadwyżki powyżej 120000 PLN płacimy 32%.
Parametry składek ZUS
ZUS podaje, że 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 3553,20, zaś 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach włącznie z wypłatami z zysku wynosi 4665,78. Po odprocentowaniu tych kwot otrzymamy:
 • 5922,00 jako Przeciętne wynagrodzenie
 • 6221,04 jako Przec. wynagr. dla przeds. 
Firemka 1.72 Ma już świadomość tych kwot, ale wydana została z opóźnieniem więc trzeba było zrobić aktualizację ręcznie:

 • na zakładce Biuro rozwinąć roletę składek ubezpieczeniowych
 • wybrać grudzień ubiegłego roku
 • kliknąć Przeciętne wynagrodzenie i wybrać Nowy okres
 • wpisać wartość 5922,00 i zakres dat 2022-01-01 .. 2023-01-01
 • po zatwierdzeniu kliknąć powtórnie Przeciętne wynagrodzenie i wybrać Aktualizuj zależne
 • Analogicznie postępujemy z Przeciętnym wynagrodzeniem dla przedsiębiorstw

O ile kwoty składek społecznych posłużą do comiesięcznych wpłat w tym roku, to wyliczona kwota dla ubezpieczenia zdrowotnego jest ważna tylko za styczeń. Potem musicie sobie Państwo radzić sami.
Nowy schemat JPK-VAT
Wersja 1.72 wspiera najnowszy schemat pliku JPK-VAT